Trang chủTrang chủ / Trần Thị Hạnh

Trần Thị Hạnh

Công ty ABC

Khóa học

Số khóa học: 1

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 10 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm giảng dạy:

Giảng dạyy

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: TOEICS

Nơi làm việc: Công ty ABC

Chuyên đề giảng dạy

Sales - Chăm sóc khách hàng
Kỹ năng quản trị
Tiếng Anh
Phần mềm
Thiết kế đồ họa
Marketing
Kinh doanh
Hành chính Nhân sự

Các khóa học đã dạy

EXCEL
Sao 0
Lượt xem 151
Bài giảng 5 Bài
Sao 0
Lượt xem 151
Bài giảng 5 Bài

EXCEL

Trần Thị Hạnh

Trần Thị Hạnh

Công ty ABC

500,000đ
1

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết