EXCEL

Trình độ Trình độ: Cơ bản

Chứng chỉ Có cấp chứng chỉ

0
Ảnh minh họa khóa học

dot Bạn sẽ học được gì?

Học vienee

dot Giới thiệu

Khóa học excell

dot Nội dung khóa học

1 Video 10 giờ
Ảnh giảng viên

Trần Thị Hạnh

Giảng viên

Công ty ABC

Đánh giá từ học viên Đánh giá từ học viên

0

( 0 đánh giá )

0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao

Bình luận

Khóa học liên quan

Mã giảm giá

Cùng bạn bè học tập để được giảm giá

Thông tin khóa học

Số lượng học viên 0 học viên đã học

Giờ dạy 10 giờ

Số lượng bài 1 bài

Số lượng tài liệu 1 tài liệu

Số lượng bài tập 5 bài tập

Thời gian cập nhật Cập nhật lần cuối: 23/12/2021