Trang chủTrang chủ / hùng

hùng

AZT

Khóa học

Số khóa học: 1

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 10 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm giảng dạy:

Chưa có

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: bằng đại học sư phạm

Nơi làm việc: AZT

Chuyên đề giảng dạy

Sales - Chăm sóc khách hàng
Kỹ năng quản trị
Thiết kế đồ họa

Các khóa học đã dạy

tiếng anh cho người mất gốc
Sao 0
Lượt xem 10
Bài giảng 1 Bài
Sao 0
Lượt xem 10
Bài giảng 1 Bài

tiếng anh cho người mất gốc

hùng

hùng

AZT

1,000,000đ 900,000đ
1

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết