Trang chủ

Trang chủ/ Khóa học online/ How to be main ys

How to be main ys

Trình độ Trình độ: Nâng cao

Chứng chỉ Có cấp chứng chỉ

4.7
Ảnh minh họa khóa học

dot Bạn sẽ học được gì?

aha

dot Giới thiệu

haa

dot Nội dung khóa học

2 Video 120 giờ
Ảnh giảng viên

Dũng Hà Duy

Giáo sư

AHA

Đánh giá từ học viên Đánh giá từ học viên

4.7

Sao Sao Sao Sao Sao

( 3 đánh giá )

66.666666666667%
Sao Sao Sao Sao Sao
33.333333333333%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao

Bình luận

Khóa học liên quan

Mã giảm giá

Cùng bạn bè học tập để được giảm giá

Thông tin khóa học

Số lượng học viên 13 học viên đã học

Giờ dạy 120 giờ

Số lượng bài 2 bài

Số lượng tài liệu 1 tài liệu

Số lượng bài tập 1 bài tập

Thời gian cập nhật Cập nhật lần cuối: 17/06/2021