Trang chủTrang chủ / Dũng Hà Duy

Dũng Hà Duy

AHA

Khóa học

Số khóa học: 1

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 120 giờ

Sao

Số sao: 3

Giới thiệu bản thân:

Kinh nghiệm giảng dạy:

AHA

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: AHA

Nơi làm việc: AHA

Chuyên đề giảng dạy

Sales - Chăm sóc khách hàng

Các khóa học đã dạy

How to be main ys
Sao 3.1
Lượt xem 732
Bài giảng 1 Bài
Sao 3.1
Lượt xem 732
Bài giảng 1 Bài

How to be main ys

Dũng Hà Duy

Dũng Hà Duy

AHA

1

Đánh giá từ học viên

2 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

2.5

Quan tâm học viên

3.5

Thực hành kỹ năng

3.5

Hài lòng về học phí

2.5

Tiến bộ bản thân

3.5

Sẵn sàng giới thiệu

3

dotĐánh giá chi tiết

Ảnh đại diện

Nguyễn Nguyên Ánh Dương

Sao Sao Sao
TimeCircle 17-08-2022

Em Đã Tham Gia Lớp Học Khóa học test test

Ưu điểmƯu điểm:

dfgdfg

Cải thiệnĐiểm cần cải thiện:

dgđf gfd

Trải nghiệm lời khuyênTrải nghiệm và lời khuyên:

dfg dfs df

Ảnh đại diện

Nguyễn Nguyên Ánh Dương

Sao Sao Sao
TimeCircle 17-08-2022

Em Đã Tham Gia Lớp Học Khóa học test test

Ưu điểmƯu điểm:

dfhf

Cải thiệnĐiểm cần cải thiện:

dfhdf

Trải nghiệm lời khuyênTrải nghiệm và lời khuyên:

dfhdfhf

1