Trang chủTrang chủ / Nguyễn Trí Minh

Nguyễn Trí Minh

k

Khóa học

Số khóa học: 2

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 1 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Kinh nghiệm giảng dạy:

k

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: k

Nơi làm việc: k

Chuyên đề giảng dạy

Chưa cập nhật

Các khóa học đã dạy

1

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết