Trang chủTrang chủ / Nguyễn Thị B

Nguyễn Thị B

Công ty phân phối và sản xuất Công nghệ Hà Nội

Khóa học

Số khóa học: 1

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 0 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm giảng dạy:

4

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: chứng chỉ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư

Nơi làm việc: Công ty phân phối và sản xuất Công nghệ Hà Nội

Chuyên đề giảng dạy

Sales - Chăm sóc khách hàng
Kỹ năng quản trị
Tiếng Anh
Phần mềm
Thiết kế đồ họa
Marketing
Kinh doanh
IT và lập trình
Hành chính Nhân sự
Tài chính
Kế toán
Phát triển cá nhân
Đời sống

Các khóa học đã dạy

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết