Moi nhat

Trình độ Trình độ: Cơ bản

Chứng chỉ Có cấp chứng chỉ

0
Moi nhat

dot Bạn sẽ học được gì?

dsfa

dot Giới thiệu

sdaf

dot Nội dung khóa học

0 Video 532 giờ
Ảnh trung tâm

dai huu

Đánh giá từ học viên Đánh giá từ học viên

0

( 0 đánh giá )

0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao
0%
Sao Sao Sao Sao Sao

Bình luận

Khóa học liên quan

11,111đ 11,111,100đ
Mã giảm giá

Cùng bạn bè học tập để được giảm giá

Thông tin khóa học

Số lượng học viên 0 học viên đã học

Số giờ dạy 532 giờ

Số lượng bài giảng 0 bài

Số lượng tài liệu 84 tài liệu

Số lượng bài tập 1 bài tập

Thời gian cập nhật Cập nhật lần cuối: 17/06/2022

Ảnh giảng viên

huu dai

Profile giám đốc

Nơi làm việc đại hoc