Trang chủTrang chủ / lê nguyễn quỳnh

lê nguyễn quỳnh

Trường Tiểu học số 1

Khóa học

Số khóa học: 0

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 0 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm giảng dạy:

3 năm giảng dạy

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: Tiến sĩ

Nơi làm việc: Trường Tiểu học số 1

Chuyên đề giảng dạy

Phần mềm
Marketing
Kinh doanh
IT và lập trình

Các khóa học đã dạy

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết