Trang chủTrang chủ / Khúc Chí Phát

Khúc Chí Phát

Hà Nội

Khóa học

Số khóa học: 0

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 0 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm giảng dạy:

3 năm

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: bằng giỏi

Nơi làm việc: Hà Nội

Chuyên đề giảng dạy

Kỹ năng quản trị
Tiếng Anh

Các khóa học đã dạy

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết