Trang chủ Trang chủ / hùng

hùng

0 Sao (0 đánh giá)

Danh sách khóa học

Đánh giá

Giới thiệu

Cơ sở

Ảnh minh họa khóa học

múa ys 101 ở hn

Giờ học 120 giờ
Bài học 1 bài
1 Sao
Bài học 40 buổi

85,000đ

100,000đ

1

Giảng viên của trung tâm

Ảnh giảng viên
hương
Chức vụ giảng viên
Nơi làm việc hn
Ảnh giảng viên
hùng
Chức vụ gv đại học
Nơi làm việc đại học sư phạm
Ảnh giảng viên
Nguyen Duy Tuan
Chức vụ Công nhân
Nơi làm việc Công nhân HHP
Ảnh giảng viên
Nguyễn Duy Tuân
Chức vụ Nhân viên
Nơi làm việc Trung tâm anh ngữ Aten
Ảnh giảng viên
qf
Chức vụ ừae
Nơi làm việc qưegqg
Ảnh giảng viên
aaaa
Chức vụ hn
Nơi làm việc hn
Ảnh giảng viên
âfewef
Chức vụ ăefwg
Nơi làm việc aefwaf

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotMức độ hài lòng

Giáo viên

0

Cơ sở vật chất

0

Môi trường HT

0

Thực hành kỹ năng

0

Tiến bộ bản thân

0

Tư vấn xếp lớp

0

Số lượng học viên

0

Quan tâm học viên

0

Hài lòng về học phí

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết

Giới thiệu về trung tâm

hùng


Ưu điểm của trung tâm

Chuyên đề giảng dạy

Sales - Chăm sóc khách hàng
Phần mềm
Marketing
Kế toán