Trang chủTrang chủ / Hoàng Đình Hiếu Ngân Hoàng Đình

Hoàng Đình Hiếu Ngân Hoàng Đình

Nơi làm việc djfl hsdhg đfhgjdf gjkdfhg hjklfdhjkghsdlfjkghjkdf gj jghdjfhgjdhfguiy4785369578634578 634756 378465 738465 738465734

Khóa học

Số khóa học: 12

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 233 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Kinh nghiệm giảng dạy:

Kinh nghiệm

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: Bằng cấp

Nơi làm việc: Nơi làm việc djfl hsdhg đfhgjdf gjkdfhg hjklfdhjkghsdlfjkghjkdf gj jghdjfhgjdhfguiy4785369578634578 634756 378465 738465 738465734

Chuyên đề giảng dạy

Chưa cập nhật

Các khóa học đã dạy

Kỹ năng con người
Sao 0
Lượt xem 134
Bài giảng 2 Bài
Sao 0
Lượt xem 134
Bài giảng 2 Bài

Kỹ năng con người

Hoàng Đình Hiếu Ngân Hoàng Đình

Hoàng Đình Hiếu Ngân Hoàng Đình

Nơi làm việc djfl hsdhg đfhgjdf gjkdfhg hjklfdhjkghsdlfjkghjkdf gj jghdjfhgjdhfguiy4785369578634578 634756 378465 738465 738465734

15,000đ
Tiếng Anh online
Sao 0
Lượt xem 98
Bài giảng 3 Bài
Sao 0
Lượt xem 98
Bài giảng 3 Bài

Tiếng Anh online

Hoàng Đình Hiếu Ngân Hoàng Đình

Hoàng Đình Hiếu Ngân Hoàng Đình

Nơi làm việc djfl hsdhg đfhgjdf gjkdfhg hjklfdhjkghsdlfjkghjkdf gj jghdjfhgjdhfguiy4785369578634578 634756 378465 738465 738465734

15,000đ
1

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết