Trang chủTrang chủ / Công ty OKERAP chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh

Công ty OKERAP chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh

Khóa học

Số khóa học: 7

Số giờ dạy

Số giờ giảng: 34 giờ

Sao

Số sao: 0

Giới thiệu bản thân:

Chưa cập nhật

Kinh nghiệm giảng dạy:

Chưa cập nhật

Thành tích:

Chưa cập nhật

Bằng cấp, chứng chỉ hiện có: Chưa cập nhật

Nơi làm việc: Chưa cập nhật

Chuyên đề giảng dạy

Khác

Các khóa học đã dạy

TOEICS
Sao 0
Lượt xem 95
Bài giảng 1 Bài
Sao 0
Lượt xem 95
Bài giảng 1 Bài

TOEICS

Công ty OKERAP chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh

Công ty OKERAP chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh

300,000đ
Khóa học kỹ năng
Sao 0
Lượt xem 106
Bài giảng 1 Bài
Sao 0
Lượt xem 106
Bài giảng 1 Bài

Khóa học kỹ năng

Công ty OKERAP chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh

Công ty OKERAP chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh

3,000,000đ
Khóa học kỹ năng excel
Sao 0
Lượt xem 161
Bài giảng 5 Bài
Sao 0
Lượt xem 161
Bài giảng 5 Bài

Khóa học kỹ năng excel

Công ty OKERAP chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh

Công ty OKERAP chi nhánh 1 thành phố Hồ Chí Minh

800,000đ 700,000đ
1

Đánh giá từ học viên

0 đánh giá

dotĐánh giá chi tiết

Cách diễn đạt

0

Quan tâm học viên

0

Thực hành kỹ năng

0

Hài lòng về học phí

0

Tiến bộ bản thân

0

Sẵn sàng giới thiệu

0

dotĐánh giá chi tiết